Second Opinion

Synnoledge is niet de enige adviseur. Maar wel één met een eigen insteek: soms eigenzinnig, soms analytisch, soms intellectueel; altijd met een sterke sociaalwetenschappelijke affiniteit. Daarom zijn wij uitstekend in staat om een second opinion uit te voeren op een project of programma dat door een andere partij of binnen uw eigen organisatie is opgezet. Dit geldt ook voor projectplannen die zijn ontwikkeld in het kader van een subsidieaanvraag, bijvoorbeeld in het LIFE of Horizion Europe programma. En nee, de second-opinion doen we niet in de eerste plaats omdat een ander het niet goed kan, maar omdat goed beter kan en een frisse blik nieuwe ideeën oplevert en ingesleten ideeën doorbreekt.

Graag komen wij met u in contact hoe u optimaal gebruik kan maken van onze diensten op het gebied van Second Opinions!

Meer over onze andere diensten: AdviesOntwikkeling en Onderzoek