Advies

Met onze adviesdienstverlening maakt u strategische keuzes, voorkomt u fouten, en beschikt u over onze expertise om uw organisatie, innovatie en project beter dan goed te laten verlopen. En, al is dat niet altijd makkelijk om te accepteren: als u een verkeerde richting gaat of moet stoppen, dan zeggen we dat. Input voor de advisering kunnen de aanbevelingen zijn uit een eerder door ons uitgevoerd onderzoek.

De kern van advies is dat we met de kennis die wij, Synnoledge, hebben een antwoord geven op de vraag die u zelf niet kunt beantwoorden, bijvoorbeeld door gebrek aan capaciteit of in-house kennis. Soms is de keuze voor een advies van een externe ook een strategische: vreemde ogen dwingen. Vanuit onze afstand tot uw organisatie kunnen wij aspecten zien en benoemen die in uw organisatie als ongemakkelijk gelden of alleen van een grotere afstand zichtbaar zijn.

Adviseren is niet alleen benoemen wat er anders kan, maar ook hoe. Daar denken wij graag in mee. Hierbij maken we doorgaans gebruik van het eigen verandervermogen van uw organisatie.

De duur van onze betrokkenheid stellen wij in overleg vast. Deze kan sterk variƫren: voor het ene project leveren we met ons advies een eenmalig bijdrage, voor een ander project (bijvoorbeeld als u een innovatie ontwikkelt of wij een project opzetten voor u en uw partners) blijven we langere tijd betrokken.

Graag komen wij met u in contact hoe u optimaal gebruik kan maken van onze adviesdiensten!

Meer over onze andere diensten: Ontwikkeling, Onderzoek en Second Opinions.