Ontwikkeling van projecten en programma’s

Of dat u nu bezig bent met innovatie, beleidsdoelen wilt halen of samen wilt werken aan een opgave, het vraagt om een project of programma met meerdere partners en/of andere stakeholders die moeten samenwerken. In het hele traject van idee en initiatief tot en met het gaan uitvoeren en begeleiden, kunnen wij u ondersteunen. Doel van het project of het programma dat wij ontwikkelen is dat de juiste partijen worden betrokken, in de juiste rol, en dat het doel binnen de randvoorwaarden op een effectieve manier haalbaar is en wordt bereikt.

Onze rol is afhankelijk van uw vraag, de expertise die u hebt en de aanwezigheid van potentiële partners: de ene keer adviserend, de andere keer meer gericht op vastleggen van ideeën en input tot een coherent plan en in een derde geval meer gericht op partner search of het samen vastleggen van de samenwerking met afspraken, taken en verantwoordelijkheden.

Onze expertise ligt op projecten rond leren, kennisontwikkeling en -deling en innovatieontwikkeling, al dan niet met een link naar duurzaamheid of digitalisering.

Veel projecten worden ondersteund door subsidies. Een specialiteit is om onze kennis rond projectontwikkeling in te zetten om goede projectenplannen en projectsamenwerkingen te maken. Dit doen we door deel te nemen als (schrijvend) adviseur of projectleider in het projectteam of door een Second Opinion te geven. Daarnaast kunnen wij u eventueel ondersteunen in het verwerven van subsidies.

Graag komen wij met u in contact hoe u optimaal gebruik kan maken van onze adviesdiensten!

Meer over onze andere diensten: Advies, Onderzoek en Second Opinions.