Dienstverlening

Synnoledge ondersteunt u in uw organisatie en in uw projecten met advies, ontwikkeling en onderzoek op de thema's kennis, innovatie en organisatie. Hiermee is gewaarborgd dat wij de kennis hebben of maken, uitleggen hoe u deze het beste kunt inzetten en worden de projecten opgezet om innovatie en kennistoepassing te realiseren. Omdat projecten niet in een vacuüm worden uitgevoerd – samenwerking maakt projecten sterker – kijken we naar hoe we de benodigde partijen kunnen verbinden.

Op de volgende pagina leggen wij uit wat wij verstaan onder advies (met apart aandacht voor second opinions), ontwikkeling en onderzoek.